Bremen Panorama

 Уважаеми български граждани,


на 4 април 2021 г. се провеждат избори за народни представители

 

Секцията ще работи в деня на изборите, 4 април, от 07:00 до 20:00 ч. немско време на адрес:

Morgenlandstr. 43, 28237 Bremen (Неделно училище "Родна реч").


Всеки български гражданин има право да гласува. Тези, които не са подали заявление за гласуване в секция в Бремен през сайта на ЦИК, ще попълват декларация (Приложение 22-НС).

Бланки на декларацията ще се раздават на място. Декларацията може да бъде изтеглена от сайта на ЦИК (https://www.cik.bg/bg/ns2021/documents) и попълнена предварително,

но ПОДПИСЪТ ВЪРХУ ДЕКЛАРАЦИЯТА СЕ ПОЛАГА САМО И ЕДИНСТВЕНО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ.