Bremen Panorama

Устав на „Немско-българско сдружение ДУНАВ“.

 

Устав на „Немско-българско сдружение ДУНАВ“ - PDF документ

 

Уставът е приет от състоялото се на 27.09.2015 Учредително събрание.