Bremen Panorama


 

 

Българско неделно училище „Родна реч“ поддържа българския език и култура сред децата на българската диаспора в Бремен и региона.

 

Училище „Родна реч“ е акредитирано неделно училище в чужбина от Министерство на образованието и науката на Република България. Училището издава удостоверение за проведено обучение, с което учениците могат да продължат обучението си в България без необходимост от приравнителни изпити.

 

В училище „Родна реч“  децата усвояват българския език, запознават се с българската литература, история и география, и се докосват до културата, традициите и обичаите на България. В допълнение към основните учебни предмети учениците имат възможност да опознаят Родината чрез изобразително изкуство и народни танци.

 

В училището преподават квалифицирани учители с богат педагогически опит по адаптирани методики и актуални учебни планове на МОН.

 

Учебните занятия се провеждат в съботни дни в сградите

на Quartiersbildungszentrum Morgenland и Grundschule Fischerhuder Straße

на адрес Morgenlandstr. 43, 28237 Bremen.

КласовеЗаписване | Учебна програма | Учители Стани учителКонтакти