Bremen Panorama

Немско-българското сдружение ДУНАВ е създадено есента на 2015 година.

Целта му е обединението на българската общност в Бремен, чрез развитие на културата и насърчаване на интеграцията в немското обществo.