Bremen Panorama

 

В Българско неделно училище „Родна реч“ преподават учители с висше образование и необходимата педагогическа квалификация, чийто роден език е българският.

  • Цветелина Ангелова - предучилищна педагогика
  • Нязена Чапаева  - предучилищна и начална училищна педагогика
  • Борислава Пенева - училищен ръководител - начална училищна педагогика и чужд език - немски език
  • Славка Михайлова - българска филология
  • Марина Стоянова - история

 

 

Работата на учителите в извънкласните форми се подпомага от

  • Марина Стоянова - български народни танци -  хореограф

 

 

 

·