Bremen Panorama

 

В Българско неделно училище „Родна реч“ преподават учители с висше образование и необходимата педагогическа квалификация, чийто роден език е българският.

  • Ивелина Николова - предучилищна педагогика, специализация педагогика на ранната възраст
  • Даниела Кръстева - предучилищна педагогика
  • Даниела Кочева - училищен ръководител - предучилищна и начална училищна педагогика
  • Борислава Пенева - начална училищна педагогика и чужд език - немски език
  • Славка Михайлова - българска филология
  • Тодорка Стоянова - педагогика
  • Биляна Иванова - начална училищна педагогика

 

 

Работата на учителите в извънкласните форми се подпомага от

  • Деница Христова - „Фолклорна работилничка“ - педагогика на изобразителното изкуство
  • Марина Стоянова - български народни танци - учител-историк и хореограф

 

 

 

·