Bremen Panorama

 

Училище „Родна реч“ се разраства устойчиво във времето по естествен път, като следва развитието на първия си випуск ученици. Така през учебната 2022/2023 година обучението ще се провежда в следните класове:

 • Яслена група „Мечо пух“ – за деца на възраст от 1 до 4 години

Група „Мечо пух“ не е просто ясла или детска градина. Деца и родители - с подкрепата на педагог - участват заедно в музикално-моторни упражнения и игри, което помага на децата да разбират и проговорят правилно на български.

 • Предучилищна група – за деца на възраст от 4,5 до 6 години

Задължителното образование в България започва с предучилищна подготовка, която осигурява плавен преход към първи клас. Тя развива умения в детето да изписва елементите на буквите от българската азбука, но най-вече да се изразява самостоятелно и адекватно при устно общуване на български език.

 • Първи клас
 • Втори клас
 • Трети клас
 • Четвърти клас
 • Пети клас
 • Шести клас
 • Седми клас
 • Осми клас
 • Девети клас