Bremen Panorama

За да запишете детето си в Българско неделно училище „Родна реч“ е необходимо да попълните заявление за прием, което може да изтеглите от тук.

Попълненото заявление може да предадете лично на учител или да изпратите на имейл: info@dbg-dunav.de

При желание за записване в напреднал етап на учебната година Ви съветваме да проведете консултация с учителите на място в училището, за да преценят образователните потребности на детето.

За да се осигури качество на образователния процес, посещаването на училище „Родна реч“ се заплаща с месечна такса, която е подробно описана в заявлението за прием.