Bremen Panorama

От 01.04.2017 г. БНУ "Родна реч" стартира група "Кръгови занимания" за деца от 1 до 4 г.


По инициатива на Десислава Дойч, родител на дете в Неделно училище "Родна реч", и с педагогическата подкрепа на Федия Каладжиева стартираме група "Кръгови занимания", която ще подпомага деца на възраст от 1 до 4 г. при оформянето и усвояването на езикови умения по български език чрез музикално-моторни упражнения и игрови подход.


Заниманията са в съботни дни от 10:00 до 12:30 ч. в Grundschule Fischerhuder Str., стая 6. Желателно е родителите да участват активно. Месечна такса: 20 евро.