Bremen Panorama

Уважаеми родители,

скъпи приятели,

мили членове,

 

с радост и голямо вълнение ви съобщаваме, че със заповед РД 09-1858/28.03.2017 г. на Министъра на образованието и науката

Българско неделно училище "Родна реч" - Бремен придобива статут на неделно училище в чужбина по смисъла на ПМС 334.


Отправяме най-сърдечни благодарности към всеотдайните ни учители, родителите и родителския съвет, партньорите ни от Kultur vor Ort e.V., членовете и Управителния съвет на Немско-българско сдружение Дунав!

 

Благодарим на всички, които ни повярваха и станаха част от нашия проект!