Bremen Panorama

 Уважаеми български граждани,
на 26 май 2019 г. се провеждат избори за членове на Европейския парламент.

Като граждани на Европейския съюз, живеещи във ФР Германия, имаме право да гласуваме за евродепутати

от квотата на Германия ИЛИ за евродепутати от квотата на България.
Желаещите да гласуват за български евродепутати могат да го направят в българската избирателна секция в Бремен.

Секцията ще работи в деня на изборите, 26 май, от 07:00 до 20:00 ч. немско време на адрес:

Morgenlandstr. 43, 28237 Bremen (Неделно училище "Родна реч").


Тези, които не са успяли да подадат заявление в сайта на ЦИК, ще бъдат вписани на място от секционната избирателна комисия.
Задължително си носете валиден български документ за самоличност: лична карта или паспорт!